האתר הראשי  |  דף הבית - המחלקה למידה, למדידה ולהערכה  
פורום המחלקה בנושא "חינוך, מחקר והערכה"
מנהלת הפורום: ד"ר סבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין
תגובות: -1   צפיות: -1
קרא עוד...
ביום שלישי, 11/2/14באולם המועצה בעיריית אשדוד, התקיים המפגש הפותח של "פורום מובילי הערכה בחינוך ברשויות המקומיות"
קרא עוד...
קרא עוד...
המחלקה למידע, למחקר והערכה
ייעודה של המחלקה למידע, למדידה והערכה הוא לתת שירות למינהל החינוך בכל הקשור לעיבוד ואספקת נתונים ומידע כבסיס לעיצוב מדיניות, לתכנון ולקבלת החלטות, תוך ייעול עבודת מינהל החינוך. בנוסף, פועלת המחלקה להטמעה של תרבות "מדידה בשירות הלמידה" - מדידה המיועדת לתמוך בשיפור מתמיד של הלמידה, תוך הלימה ליעדים הלימודיים ולחזון הבית-ספרי, וזאת בהתבסס על ההבנה שמבחנים אינם מטרה לעצמה אלא כלי בשירות הלמידה. השנה קיבלה המחלקה למידע, למדידה והערכה הכרה כמוסד מחקר ע"י הסטטיסטיקן הממשלתי פרופ' שלמה יצחקי מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
קרא עוד...
לעיננכם מצ''ב לינק של הערכת תכנית "אופק חדש" של ראמ''ה.http://cms.education.go v.il/EducationCMS/Units/Rama/Ha arachatProjectim/Ofek_Hadash.ht mבברכה,סבטלנה
קרא עוד...
מצ''ב נייר העמדה בנוגע להשתלבותם של יוצאי צרפת במערכת החינוך בישראל.
קרא עוד...
מצ''ב המחקר של ראמ''ה בנושא " הקשר בין חינוך קדם-יסודי ובין הישגים במחקר פיזה 2009 ".
קרא עוד...
לאחרונה פורסמה עבודה של הלמ"ס בנושא "אינפלציית הציונים" – הרחבת הידע, ציוני בגרות ופסיכומטרי "הזינוק בציוני הבגרות בישראל אינו מעיד על הרחבת הידע ושיפור מיומנויות התלמידים. כך מגלה מחקר חדש שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ”ס) בקרב כחצי מיליון תלמידים שהיו זכאים לתעודת בגרות לאורך 12 מחזורים, בשנים 2002-1991. הממצאים, שהוגדרו כ”אינפלציה של ציונים”, הראו כי ממוצע ציוני הבגרות של התלמידים שסיימו את בית הספר לפני שנים הוא בהכרח נמוך ביחס לממוצע של התלמידים בבגרויות הנערכות כיום, אולם הידע שלהם לא פחות מאלה של הבוגרים החדשים. העלייה נמדדה בכל מקצועות החובה לבגרות. כדי לבחון את הקשר בין שינוי ציוני הבגרות לאורך זמן אל מול השינוי בידע של התלמידים השוו החוקרים, דוד מעגן וליבי שפירא, את ציוני הבגרות לציוני המבחן הפסיכומטרי. מבחן זה שימש מדד מכויל, חיצוני למערכת, ושיקף בחינת יכולות לאורך זמן. הוא אפשר לערוך השוואה רב-שנתית של ציונים, לנטרל את ההבדלים ברמת הקושי בין מבחנים שנערכו במועדים שונים וכן למקם את הציונים על סולם מדידה אחד." להמשך הכתבה ראו קישור זה.
קרא עוד...
סקר שעות הוראה במקצוע בחינוך העל-יסודי Survey of Subject Teaching Hours in Secondary Education בחינוך הערבי, שיעור התלמידים הלומדים מקצועות מדעיים (פיזיקה, כימיה וביולוגיה), גבוהים יותר מאשר בחינוך העברי (לוח א). בחינוך הממלכתי-דתי, שיעור התלמידים הלומדים מקצועות מדעיים נמוך בהשוואה לחינוך הממלכתי העברי (לוח א). בחינוך הממלכתי העברי, שיעור התלמידים הלומדים מקצועות מדעיים גבוה יותר ביישובים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה, בהשוואה ליישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה (תרשים 5). בחינוך הממלכתי העברי ביישובים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה, ממוצע השעות לכיתה במתמטיקה גבוה יותר, בהשוואה ליישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה (תרשים 4). במהלך שנת הלימודים תשע"ב, בוצע סקר בבתי הספר על-יסודיים[1] וזאת במטרה לאמוד את שעות ההוראה השבועיות למקצוע הניתנות בפועל בכל דרגת כיתה, לצורכי דיווח נתונים השוואתיים בינלאומיים, עפ"י דרישות ה- OECD. הסקר נערך בקרב מידגם מייצג של בתי-ספר, ללא פיקוח עצמאי(חרדי), ושיעור ההשבה עמד על 77%. [1] לגבי אוכלוסיית הסקר, ראה הגדרות והסברים בנספח.
קרא עוד...
מצ''ב מחקר של הלמ''ב המתמקד בהשתלבות בשוק העבודה של בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל 2008– 1999 שפורסם בינואר 2012.
קרא עוד...
מצ''ב המאמר המתקמד בהשתלבותם של עולי שנות ה-90 מבריה''מ לשעבר במערכת ההשכלה הגבוהה.
קרא עוד...
מצ''ב המאמר שפורסם כנסת ב -2011 בנושא "התשלבותם של יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה".
קרא עוד...
אסוף המאמרים בתחום הגירה וחינוך.
קרא עוד...
מצורף המאמר של מרכז אדוה בנוגע לתקציבים במערכת החינוך. http://www.adva.org/uploaded/% D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9AA4 .pdfבברכה,סבטלנה
קרא עוד...
קרא עוד...
שלום רב,מצ''ב נייר עמדה בנושא "רפורמות בחינוך וצמצום פערי השכלה בישראל" הנכתב על ידי פרופ' יוסי שביט וויקי בורשטיין.חשוב לציין כי פרופ' יוסי שביט הוא אחד מהדמויות הבולטות בתחום "אי-שוויון בחינוך" באקדמיה בעולם ובישראל בפרט.בברכה,סבטלנה
קרא עוד...
בתחום המדידה והערכה   |  בתחום החינוך
מצ''ב המאמר בתחום השתלבותם של עולי שנות ה-90 במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
קרא עוד...
קרא עוד...
גנים   |  יסודי   |  חינוך מיוחד   |  על יסודי   |  השכלה גבוהה   |  כללי
מצ''ב דוגמא לשאלון המקוון הנבנה על ידי המחלקה למידע, למדידה והערכה במינהל החינוך בעיריית אשדוד לתוכנית "מצוינות ברפואה ואורח חיים בריא".
קרא עוד...
אודות המחלקה
מחקרים
דוחות
דוגמאות לשאלונים
כנסים ופורומים